Pliki JPK Ostrołęka

Księga przychodów i rozchodów OD 70 ZŁ ZA MIESIĄC

prowadzenie podatkowa księgi przychodów i rozchodów:

miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego

prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

prowadzenie karty przychodów pracowników

prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu

sporządzanie deklaracji z zeznań podatkowych PIT

Księgi Handlowe OD 400 ZŁ. ZA MIESIĄC

prowadzenie ksiąg handlowych

sporządzanie sprawozdań finansowych

prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

prowadzenie karty przychodów pracowników

Ryczałt OD 60 ZŁ. ZA MIESIĄC

prowadzenie ewidencji ryczałtowych

prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

prowadzenie karty przychodów pracowników

sporządzanie PIT-28

Kadry i płace OD 15 ZŁ. ZA PRACOWNIKA

sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło

sporządzanie raportów RMUA

- naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników

prowadzenie akt osobowych

- wyliczanie miesięcznych składek ZUS

sporządzanie deklaracji oraz przekazywanie ich do ZUS

- sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników

- sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B

CENY USTALANE INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ORAZ CHARAKTERU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI